Allmänt

Sjukdomar & hälsoproblem, del 1: Patellaluxation

2011-10-09 16:27 #0 av: [najnie]

Välkommen att läsa del 1 av vår artikelserie där vi kommer att redovisa olika sjukdomar och hälsoproblem som kan drabba våra bulldoggar. I denna första del kommer vi att redogöra för patellaluxation, en sjukdom som gör att knäskålen hoppar ur led.

Om patellaluxation
Patellaluxation innebär att knäskålen inte sitter helt fast utan kan hoppa ur läge.

Knäskålen (patella) är oval. Den ligger i, och täcks delvis av, den stora lårmuskelns sena. Den undre ytan är lätt kupolformad vilket gör att den ligger fast i en broskklädd fåra på framsidan av lårbenet. När hunden böjer och sträcker benet så glider knäskålen upp och ner i tidigare nämnda fåra. Knäskålen hålls på plats av fårans kanter samt muskler och ledband.

Vid patellaluxation förflyttas knäskålen, antingen inåt (medialt) eller utåt (lateralt). Det finns således två former av patellaluxation som förekommer.

Den vanligast förekommande luxationen är den mediala som innebär att knäskålen glider ur sin normalposition och hamnar på insidan av knäleden, denna typ luxation drabbar främst mindre raser. Vid lateral luxation glider knäskålen ur sin position och hamnar på utsidan av knäleden, och denna typ av luxation drabbar främst större, medeltunga raser.

Vem drabbas?
Patellaluxation är med stor sannolikhet ärftlig, men hur detta ärvs har inte kunnat fastställas rent konkret, det finns således inga garantier. Två
föräldrar som är fria från besvär kan bära på anlag som i sin tur förs vidare till valparna som kan få problem – trots helt friska föräldrar.

Patellaluxation förekommer inom alla raser, men oftast förekommande är det hos hundar med en kroppsvikt på under tio kilo. I vissa undersökningar har även hundens kön visat sig ha betydelse, tikar är mer utsatta - de drabbas 1,5 gånger mer än hanar.

I nio fall av tio är patellaluxation medfött, men i vissa fall kan det uppkomma på grund av skada. Skadan behöver inte vara direkt kopplad med knät eller knäskålen, men skadan i sig kan tänkas orsaka patellaluxation sekundärt.

Symptom
Många av våra fyrbenta vänner kan ha detta utan några som helst besvär, de varken haltar eller visar några tecken på smärta. Många fall (men långt ifrån alla) innebär dubbelsidig patellaluxation vilket göra det svårt att se några symptom, rörelsemönstret blir ju i dessa felaktigt på bägge sidor – med andra ord är det svårt att upptäcka något ”avvikande”.

Vissa hundar kan uppvisa lätt halta eller hoppa några steg på tre ben. Då och då kan även oregelbundna bakbensrörelser förekomma. Ibland kan knät även låsa sig en stund i böjt läge.
Vissa hundar brukar även vända sig om och bita mot baken om knäskålen går ur led.

Man bör som ägare även vara observant på tvekanden från hundens sida, som att hoppa upp eller ner från saker. Detta är ett tvekande som många hundar kan vara helt normalt. Ägaren känner ju sin hund bäst så om dessa tvekanden inte tillhör det ”normala” kan det vara bra att undersöka detta vidare.

Krafterna runt knät kan förändras av knäskålens felaktiga läge vilket i sin tur kan ge en tillväxt i lårben, vadben och ledband. Hunden kan då bakifrån sedd se hjulbent ut, vilket också kan vara ett tecken på patella luxation.

Diagnos
Patellaluxation kan fastställas genom palpering. Veterinären undersöker då med händerna, och känner på knäskålarna. Ofta tas även röntgenbilder för att bedöma graden av förändringar i benställning och eventuella pålagringar. Veterinären graderar sedan patellaluxation enligt en skala från 0 till 3 som baseras på med vilken lätthet luxeringen sker:

  • Grad 0 = normal
  • Grad 1 = patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge
  • Grad 2 = patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad
  • Grad 3 = patella är permanent luxerad

I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt inåt-/utåtläge och resulterar ofta i en knäande gång.

Behandling
En behandling bör inledas så snart diagnosen ställts. Genom behandling vill man korrigera dragriktningen i lårmuskeln för att kunna normalisera de krafter som verkar på knäleden. I de fall där hunden märkbart lider kan man operera. Det finns flera olika typer av operationer, vilken typ av operation som används skiljer från fall till fall utifrån hur skadan ser ut.

Generellt sett kan sägas att patellaluxation av grad 1 och 2 ofta inte behöver mer än en enklare rekonstruktion av mjukdelsvävnad, ibland tillsammans med ett stabiliserande konstgjort implantat. Hos fall med grad 3 eller 4 krävs ibland en mer omfattande benkonstruktion, ibland med förändring av ligamentfäste eller korrigering av benaxlar.

Den enklaste operationen handlar om att strama upp ledkapseln i knäet med en tråd som fästs i ett stödben bakom knäleden. Detta gör att knäskålen kan glida upp och ner i den broskklädda fåran som den normalt ska göra.

I andra fall kan man flytta lårmuskelns benfäste så att det hamnar mitt för fåran och då kan verka som en typ av extra ”stöd”. Ibland kan man välja att fördjupa fåran så att knäskålen inte kan hoppa ur läge lika lätt.

Utan behandling kan patellaluxation bl.a. orsaka artros och/eller andra ledinflammationer. Hunden kan också löpa större risk för korsbandsskador. Det är därför av största vikt att behandling sätts in.

I del fall där patellaluxation upptäcks hos unga hundar kan upprepade operationer bli aktuellt, detta eftersom att en mer omfattande rekonstruktion inte kan göras på en hund med aktiva tillväxtzoner. Man riskerar då att negativt påverka dessa vilket innebär att den välmenande behandlingen i längden kan ha orsakat mer skada än nytta.

Vad kan vi som ägare göra?
Vid åttaveckorsbesiktningen brukar veterinären undersöka valpen systematiskt. Ibland är knäskålarna lösa hos valpen vilket kan vara helt normalt. Ledens delar har inte utvecklats klart och ledbanden kan vara ostadiga, lösa knäskålar vid den här åldern behöver således inte innebära patellaluxation. Av just denna anledning kan det också vara bra att regelbundet låta veterinär undersöka hundens knän och knäleder - det är ju inte förrän kropparna växt klart som man ”säkert” kan se tecken på patella luxation. Kom även ihåg att patellaluxation kan orsakas sekundärt av en annan skada.

Det viktigaste och största ansvaret som ligger på oss ägare och uppfödare är avel. Patellaluxation är ärftligt, men än har man inte kunnat fastställa hur detta ärvs ner. Det finns många olika teorier och man misstänker att flera gener är involverade. Det vi alla säkert kan vara överens om är att hundens anatomiska utformning styrs av gener, vilket innebär att patellaluxation är ärftligt. I och med detta ska hundar med denna defekt absolut inte användas i avel. Friska syskon bör paras sparsamt, dessa bär på samma anlag utan att vara direkt påverkade.

När/om man inte låter djur med genetiska defekter gå i avel måste även hänsyn tas till rasens population. I en population med få individer kan avelsmaterialet försvinna helt, istället bör en plan som sträcker sig över flera generationer göras när nya rasdirektiv sätts upp.

I avelsstrategin för fransk bulldogg står uttryckligen ”för att förebygga framtida problem ska hundar som avses gå i avel ha knälederna undersökta och dokumenterat fria från patellaluxation. Undersökningen ska göras tidigast efter fyllda 12 månader. Resultatet av undersökningen tillställes avelsrådet för statistiksammanställning. Undersökningen av knälederna ska utföras av veterinär med specialkompetens i hundens och kattens sjukdomar.” [---] ”En fransk bulldogg bör inte gå i avel före 24 månaders ålder och då har varit fullt frisk, utan att allvarliga ärftliga hälsostörningar eller ärftliga defekter har kunnat märkas, ej heller hos kullsyskon eller föräldrar. I de fall problem har observerats hos någon bland dessa, ska uppfödaren förvissa sig om att samma åkomma inte förekommer hos ev parningspartner eller dess kullsyskon och föräldrar.”

I avelsstrategin för engelsk bulldogg står inget om patella eller patellaluxation, och det kan således tänkas vara mer sällsynt förekommande i den rasen.

Diskussion
Hur ser frallans framtid ser ut? I andra trådar här på forumet har vi diskuterat huruvida den franska bulldoggens ökade popularitet kan tänkas medföra ökade hälsoproblem i framtiden. Av avelsstrategin framgår klart och tydligt att inte ens helt friska hundar bör avlas på om kullsyskon/parningspartners kullsyskon har uppvisat patellaproblematik. Denna information når knappast de oseriösa uppfödarna som gett sig in i branschen för att till största delen tjäna pengar.

På blocket har jag tidigare hittat en annons där 3 hanar och en tik säljs för 11.000 kr: ”Valparna har EJ stamtavla - därav lågt pris. Dock är de 100% rasrena då föräldrarna har egna stamtavlor”. Jaha? Så föräldrarna har stamtavlor, men inte valparna? Det där med egna stamtavlor låter ju oerhört intressant.. berätta gärna lite mer!

I en annan annons säljs 7 valpar där pappan har stamtavla och är reggad i SKK, mamman benämns tillsammans med pappan som ”underbar och frisk”. För 15.000 kr får du en valp som är reggad i… håll i er nu… jordbruksverket – vilken underbar ”försäkring”! Vad händer när en oseriös säljare möter en ”nybörjarköpare” som inte har full koll på vad som gäller? I dennes öron låter säkert registrerad i jordbruksverket som något betryggande. Men att valpen är registrerad i jordbruksverket innebär ju (mer krasst) att myndigheterna vet om att hunden existerar – that’s it!

Vad tror du? Hur ser rasens framtid ut mot bakgrund av detta?


Källor - läs mer:
http://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/patellaluxation/
http://fbksverige.se/patella_luxation_L_Bruus.pdf
http://doggyrapport.se/doggyrapport/05/rapport0205.pdf
http://www.hundsport.se/redaktionellt/veterinaren_mapp/diagnos_patellaluxation.html
http://www.skk.se/Global/Dokument/RASdokument/RAS-fransk-bulldogg.pdf?epslanguage=sv

Bildkälla - Maj-Britt Emretsson:
http://www.algojos.com/patella.htm

// Nina, medarbetare på Bulldogg iFokus.

Living my life like it's golden

Anmäl
2013-01-01 22:48 #1 av: [Jessica-B]

Tackar så mycket för en bra artikel, som för mig var väldigt lärorik. När skrivs/släpps nästa del? Jag håller på å gör lite research kring den franska bulldoggen, för att se om det slutligen blir "rätta rasen", så jag kommer gärna över mer information kring hälsa och sjukdomar, om ni har det på G? :) Annars kanske ni har ett länktips?

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.